Skip to main content

Overleg

Indien overleg met derden noodzakelijk is zal dit zoveel mogelijk met instemming en medeweten van rechthebbende geschieden.

Voor zover van toepassing kan men daarbij denken aan bijvoorbeeld: het maatschappelijk werk, de gemeente en familie.