Skip to main content

Overdracht van het bewind na beëindiging

Na opheffing van het bewind vindt overdracht plaats aan rechthebbende of, in geval van overlijden, aan de erfgenamen van de rechthebbende na afgifte van een verklaring van erfrecht.

Indien er geen erfgenamen aanwezig zijn wordt aan de rechtbank verzocht een curator over de onbeheerde nalatenschap te benoemen. De curator wikkelt dan de onbeheerde nalatenschap af.