Skip to main content

De uitvoering

De bewindvoerder vangt zijn werkzaamheden aan met het maken van een beschrijving van de aan het bewind onderworpen goederen.

Vervolgens wordt daarvan een afschrift ingeleverd bij het kantongerecht. Indien van toepassing worden ook betalingsachterstanden in de beschrijving opgenomen.

De bewindvoerder neemt de verantwoordelijkheid over voor wat betreft betalingen van vaste lasten, belastingen, verzekeringen en dergelijke. Deze betalingen geschieden via een op naam van de betrokkene geopende bankrekening. Op deze bankrekening wordt ook het inkomen gestort.

De betrokkene houdt zelf een privé-rekening waarop in overleg periodiek ‘leefgeld’ wordt gestort. Iedere vier weken krijgt de klant een overzicht van alle betalingen die voor hem/haar zijn gedaan.