banner groter

  De bewindvoerder vangt zijn werkzaamheden aan met het maken van een beschrijving van de aan het bewind onderworpen goederen.

  Vervolgens wordt daarvan een afschrift ingeleverd bij het kantongerecht. Indien van toepassing worden ook betalingsachterstanden in de beschrijving opgenomen.

  De bewindvoerder neemt de verantwoordelijkheid over voor wat betreft betalingen van vaste lasten, belastingen, verzekeringen en dergelijke. Deze betalingen geschieden via een op naam van de betrokkene geopende bankrekening. Op deze bankrekening wordt ook het inkomen gestort.

  De betrokkene houdt zelf een privé-rekening waarop in overleg periodiek ‘leefgeld’ wordt gestort. Iedere vier weken krijgt de klant een overzicht van alle betalingen die voor hem/haar zijn gedaan.

  nbbi

   

  Contact

  Postbus 85
  5750 AB Deurne
  Tel: 0493-312566
  E-mail: info@verheesbewindvoering.nl

  Wij zijn voor u telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10:00 tot 12:00 uur.