banner groter

  Op basis van de uitgesproken onderbewindstelling kan Verhees Bewindvoering, eventueel in overleg met anderen, de financiële belangen van de klant optimaal beheren, hulp bieden bij het saneren van schulden, en streven naar een verbetering van de financiële positie van de onderbewind gestelde.

  De wet gaat er vanuit dat meerderjarigen in staat zijn om hun eigen financiele belangen te behartigen. De landelijke tendens is om de zelfstandigheid van meerderjarigen zo maximaal mogelijk na te streven. Dit gaat evenwel toch niet in alle gevallen op. Tengevolge van lichamelijke gebreken en/of psychische beperkingen (te denken valt ouderdom, ziekte, gehandicapten, schuldenproblematiek, verslaving) kunnen meerderjarigen niet, of niet altijd, in staat worden geacht om hun eigen financiele belangen behoorlijk te behartigen. Indien de meerderjarige de consequenties van zijn/haar eigen handelingen niet kan overzien, kunnen deze tot grote financiele schade leiden.

  In dergelijke gevallen kan men verzoeken een meerderjarige onder bewind te stellen.

  nbbi

   

  Contact

  Postbus 85
  5750 AB Deurne
  Tel: 0493-312566
  E-mail: info@verheesbewindvoering.nl

  Wij zijn voor u telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag van 10:00 tot 12:00 uur.