Rekening en verantwoording

Jaarlijks legt de bewindvoerder schriftelijk rekening en verantwoording af aan de betrokkene voor zover deze dat kan bevatten en aan de kantonrechter. De kantonrechter stelt daarop de vergoeding voor de bewindvoerder vast.