Overleg

Indien overleg met derden noodzakelijk is zal dit zoveel mogelijk met instemming en medeweten van rechthebbende geschieden.

Voor zover van toepassing kan men daarbij denken aan bijvoorbeeld: het maatschappelijk werk, de gemeente en familie.