Beëindiging van een bewind

De taak van een bewindvoerder eindigt:

-    door tijdsverloop, indien hij voor een bepaalde periode was benoemd
-    door ontslag wat aan de bewindvoerder door de kantonrechter wordt verleend
-    door overlijden van de onderbewind gestelde